De aanvraag

procedure01

Hoe vraag je aan dwangakkoord aan?

Voordat u een dwangakkoord kunt aanvragen, moet u eerst toegelaten worden bij de schuldhulpverlening van uw woonplaats. De schuldhulpverlener inventariseert de schulden. Hij berekent wat u in drie jaar kunt oversparen om schulden af te lossen. Dat bedrag – een percentage van de schuld – biedt hij de schuldeisers aan in een brief. Als alle schuldeisers akkoord zijn, wordt het minnelijke traject (MSNP) gestart. Het kan zijn dat er maar één of een paar schuldeisers tegen het minnelijke traject zijn. En het is ook mogelijk dat zij maar een klein aandeel in de totale schuld hebben. Dan ligt het voor de hand een dwangakkoord aan te vragen bij de rechtbank. Er kunnen ook andere goede redenen zijn voor een dwangakkoord, zoals de beschikbaarheid van een lening van de gemeentelijke kredietbank, die vervalt als er geen minnelijk traject komt.

Als u in overleg met uw schuldhulpverlener een dwangakkoord aanvraagt, dan doet u dat in een bijlage bij het verzoek om toegelaten te worden tot de WSNP. Download hier het model-verzoekschrift voor een dwangakkoord. Voor het aanvragen van het dwangakkoord heeft u geen advocaat nodig . In het verzoek moet u goed omschrijven welke schuldeiser(s) niet mee wil(len) doen, wat hun redenen zijn en wat u daar tegenin brengt. De aanvraag van het dwangakkoord is namelijk een aparte procedure die zich (alleen) richt tegen de schuldeisers die niet mee willen in het minnelijke traject. Zij worden ook opgeroepen door de rechtbank om verweer te voeren tegen de gedwongen schuldregeling.

Hoewel het dwangakkoord een onderdeel is van een (compleet) WSNP-toelatingsverzoek, wordt de zaak wel apart behandeld, voorafgaand aan het WSNP-verzoek. Als de rechter het verzoek toewijst, dan komt alsnog het minnelijke traject tot stand. De schuldeisers die eerst niet mee wilden doen, worden door de rechter veroordeeld om mee te werken. De andere schuldeisers hadden al ingestemd met het voorstel van de schuldhulpverlener. Op die manier zijn alsnog alle schuldeisers gebonden aan het minnelijke voorstel . U hoeft niet meer in de WSNP.

Als de rechter het verzoek afwijst, dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. Bij hoger beroep is inschakeling van een advocaat verplicht. U kunt dit dus niet aanvragen via uw schuldhulpverlener. Het hoger beroep moet binnen 8 dagen na de zitting van de rechtbank worden ingesteld. Hoger beroep komt regelmatig voor en is vaak zinvol. Het is de laatste kans. Hoger beroep is bovendien niet duur. Lees hier meer.

Bel ons: 020 696 3000