Hoger beroep

procedure01

Hoger beroep

Als de rechtbank het dwangakkoord afwijst kunt u in hoger beroep. U heeft niet veel tijd: de termijn is 8 dagen. Hoger beroep wordt ingesteld via een advocaat.

Er zijn 4 gerechtshoven die hoger beroepen behandelen: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag, en Den Bosch.

Zoals bij alle rechtszaken, heeft u een strategie nodig. Dat bespreekt u met uw advocaat. Er zijn soms oplossingen te bereiken buiten de procedure om, door in onderhandeling te gaan met de tegenpartij(en). Uw advocaat heeft daar ervaring mee.

We kijken met u nadrukkelijk ook naar de andere mogelijkheden; het gaat om uw doel – schuldenvrij worden – en de hoger beroepsprocedure is misschien niet de enige manier om uw doel te bereiken.

Het feit dat u hoger beroep instelt, dwingt de schuldeisers die niet mee willen werken aan het dwangakkoord om opnieuw na te denken over hun opties en om naar de alternatieven te kijken.  Zij lopen procesrisico, omdat u in hoger beroep gaat met hulp van een advocaat. Dat leidt verrassend vaak tot een oplossing van het probleem.

De procedure bij het gerechtshof gaat redelijk snel. Binnen een week hoort u wanneer de zaak wordt behandeld. Meestal is de zitting binnen 2 maanden. Uw advocaat bepleit uw zaak. Hij wijst bijvoorbeeld over vergelijkbare gevallen waarbij wel een dwangakkoord is toegepast. De schuldeiser die tegen het dwangakkoord is, mag reageren. De schuldhulpverlener die voor u het dwangakkoord bij de rechtbank heeft aangevraagd kan bij de zitting aanwezig zijn. De schuldeisers die niet tegen de minnelijke regeling waren,  worden niet in de procedure betrokken.  Zij hoeven immers niet door de rechter gedwongen te worden om mee te doen aan uw minnelijke voorstel.

De uitspraak van het gerechtshof (arrest) wordt niet meteen bekend gemaakt. De uitslag van de rechtszaak wordt na een week bekend.

Ik wil meer weten over:

Bel ons: 020 696 3000