Soorten dwangakkoord

wetgeving01

Soorten dwangakkoord

Percentage-akkoord

Bij een percentage-akkoord ontvangen de schuldeisers een percentage van hun schulden. De zogenaamde “preferente” schuldeisers (schuldeisers die in een faillissementssituatie voorrang hebben) ontvangen het dubbele van het percentage van de gewone schuldeisers. Om een percentage-akkoord te kunnen betalen wordt meestal gebruik gemaakt van saneringskrediet, een speciale lening die ter beschikking wordt gesteld door een gemeentelijke kredietbank. Met deze lening wordt de betaling aan de schuldeisers gefinancierd. Na de betaling geven zij kwijting aan de schuldenaar. Deze betaalt het saneringskrediet terug. Het percentage-akkoord is interessant voor de schuldeisers omdat geld van buiten wordt ingebracht (de lening) en omdat zij niet drie jaar hoeven te wachten op de afwikkeling.

Prognose-akkoord

Een variant op het percentage-akkoord is het prognose-akkoord. Dit wordt niet door een lening gefinancierd maar door overgespaard inkomen gedurende drie jaar uit te keren aan de schuldeisers. Deze variant lijkt nog het meest op de wettelijke schuldsanering (WSNP) omdat ook de WSNP is gebaseerd op het gedurende drie jaar oppotten en daarna uitdelen van inkomsten. Het prognose-akkoord komt voor bij mensen met een goed inkomen die kunnen kunnen reserveren. In deze situatie kunnen de schuldeisers (iets) meer ontvangen dan bij toepassing van de WSNP omdat de kosten lager zijn. De schuldhulpverlener controleert de afdrachten aan de schuldeisers.

Liquidatie-akkoord

Een liquidatie-akkoord is gebaseerd op het verkopen van bezittingen, zoals een huis. Het komt voor dat iemand met hoge schulden toch nog vermogen heeft. Hiervan kan afstand worden gedaan ten gunste van de schuldeisers, die ieder een deel ontvangen op basis van vooraf gemaakte afspraken. Na deze liquidatieverkoop heeft de schuldenaar geen vermogen meer, maar daar staat tegenover dat hij ook geen schulden meer heeft. Het liquidatie-akkoord komt niet zo vaak voor. Meestal zijn de bezittingen al verkocht of geveild door een deurwaarder.

Ontstaansgeschiedenis

De varianten van het dwangakkoord zijn in de praktijk ontwikkeld. In de wet is niets terug te vinden over de verschillende types. Bovendien bestaan de diverse soorten al heel lang in de praktijk, ook al voor de invoering van het dwangakkoord. Voordat de wettelijke bepalingen over het dwangakkoord werden ingevoerd, werd in de praktijk ook al gewerkt met via de rechter afgedwongen schuldregeling.

Bel ons: 020 696 3000