Kosten

bg-adam01b

Kosten

Zeer lage advocaatkosten

Heeft de rechtbank uw verzoek om een dwangakkoord op te leggen afgewezen? Gelukkig is inschakeling van een advocaat niet duur. Onze advocaten staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en werken op toevoegingsbasis. U betaalt de laagste eigen bijdrage, ook als u een hoog bruto-inkomen heeft. Voor toevoegingen in dit soort zaken gelden andere regels dan voor toevoegingen in andere zaken. In andere zaken geldt een inkomens- en vermogensgrens, terwijl de eigen bijdrage inkomensafhankelijk is. Bij toevoegingen in zaken over een dwangakkoord gelden deze regels niet; ongeacht inkomen, kom u in aanmerking voor een toevoeging.

Geen griffierecht

Normaal gesproken moet voor een gerechtelijke procedure griffierecht worden betaald, maar voor dwangakkoorden geldt een uitzondering.

Geen proceskostenrisico

Bij een rechtszaak over een dwangakkoord kan de rechter de partij die ongelijk krijgt veroordelen om proceskosten van de andere partij te vergoeden. Dit komt bijna nooit voor; het gaat om een theoretisch risico. Voor degene met schulden maakt dit risico geen verschil.

Bel ons: 020 696 3000