Uw schuldhulpverlener

schuldhulpverlener01

Uw schuldhulpverlener

Als u in aanmerking wilt komen voor een dwangakkoord, moet u eerst de schuldhulpverlening van uw woongemeente inschakelen. De schuldhulpverlener organiseert het voortraject. Hiervoor heeft u dus geen advocaat nodig, hoewel advocaten wel vaak worden betrokken bij lastige situaties en bij schulden van ondernemers.

De schuldhulpverlener probeert uw schulden eerst te regelen via het “minnelijke traject”. Dit traject wordt ook wel “MSNP” (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) genoemd. De schuldhulpverlener berekent hoeveel u over een periode van 3 jaar kunt aflossen. Daarna doet hij alle schuldeisers een voorstel. Ook kijkt hij voor welk type schuldregeling u in aanmerking komt. Als alle schuldeisers akkoord zijn, hoeft u niet in de wettelijke schuldsanering (WSNP). U komt dan wel in de MSNP. De schuldhulpverlener voert het traject uit.

Als een schuldeiser (of meerdere schuldeisers) het niet eens is met dit minnelijke traject dan moet een volgende stap worden gezet. Uw schuldhulpverlener zal dan voor u bij de rechtbank een verzoek indienen  om toegelaten te worden tot het wettelijke traject (WSNP). Als u wordt toegelaten moeten de schuldeisers accepteren dat u na drie jaar van uw schulden ben bevrijd.

Het dwangakkoord is een andere mogelijkheid. Dit is een laatste kans om alsnog het (lichtere) minnelijke traject in te gaan en niet in de WSNP te komen. WSNP is zwaarder dan een dwangakkoord. U krijgt een bewindvoerder en er gelden strengere eisen.

Als u een voorkeur heeft voor een dwangakkoord in plaats van de WSNP, dan moet u tijdens het voortraject eerst met uw schuldhulpverlener bespreken of u in aanmerking komt voor een dwangakkoord. Als dat zo is, dan kan uw schuldhulpverlener voor u bij de rechtbank tegelijk met het WSNP-toelatingsverzoek een verzoek om een dwangakkoord indienen.

De rechter zal eerst een beslissing nemen op het verzoek om een dwangakkoord op te leggen aan uw schuldeisers. Als het dwangakkoord wordt afgewezen, dan kunt u hoger beroep instellen bij het Gerechtshof. Dat is de laatste kans om een dwangakkoord te krijgen en niet in de WSNP te komen.

Voor een dwangakkoord gelden andere wettelijke regels dan voor toelating tot de WSNP. Lees hier meer over de wetgeving.

Bel ons: 020 696 3000